Categoría: Xeral

Contratación temporal para conductores motobomba.

Publicación no Bop provincial do sábado, 3 de xuño do 2017 as Bases que rexerán o procedemento selectivo para a contratación de persoal laboral temporal eformación de bolsas de emprego ao abeiro do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Medio Rural e do Mar e a entidade local para a prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación dun vehículo motobomba durante a vixencia do Convenio subscrito coa Consellería de Medio rural.

BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL E FORMACIÓN DE BOLSAS DE EMPREGO Ó ABEIRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR E O CONCELLO COMO ENCARGADO DO MANEXO DUN VEHÍCULO MOTOBOMBA

ANEXO I TEMARIO. Conductores Motobomba

ANEXO II Modelo de instancia. Conductores motobomba

 

Ler Máis

Viaxes ás praias de Galicia.

O Concello do Corgo lévate ás praias de Galicia os xoves. Para inscribirse anotarse no teléfono 618723269

A hora de saída habitual é ás 9:00 da mañá, salvo as viaxes de Samil e Sanxenxo que se sairá as 8:00 da mañá.

O lugar de saída é a antiga Cámara Agraria do Corgo.

Día 22 de xuño.

SAMIL ( PREZOS: 8 EUROS para os veciños empadroados no Corgo, e 12 EUROS para os que non estén empadroados.)

Saída ás 8:00 da mañá.

 Día 29 de xuño.

 SANXENXO. ( PREZOS: 8 EUROS  para os veciños empadroados no Corgo, e 12 EUROS  para os non empadroados)

Saída ás 8:00 da mañá.

 Día 6 de xullo.  SAN MIGUEL DE REINANTE.
Día 13 de xullo.  FOZ
Día 20 de xullo. ARES (Ferrol)
Día 27 de xullo. TAPIA DE CASARIEGO. (Asturias)
Día 3 de agosto. BENQUERENCIA.
Día 10 de agosto. RIAZOR
Día 17 de agosto. COVAS
Día 24 de agosto. SAN CIPRIÁN
Día 31 de agosto. MIÑO.

Notas:

 •  Prezo:  6 euros os veciños do Corgo e 10 euros os non empadroados. As viaxes de Samil e Sanxenxo, polo quilometraxe, son mais caras (8 euros e 12 euros respectivamente.)
 • As Inscricións realizánse chamando únicamente ao número 618723269  a partir das 10:00 h da mañá e ata as 13:00 horas, dende o luns ata mércores. O día anterior ás viaxes é o último para anotarse.
 • Para o pago da viaxe é importante traer a cantidade xusta.
 • O destino da viaxe pode ser variado segundo o tempo atmosférico.
 • OS ASENTOS ASIGNARANSE SEGUNDO A ORDE DE INSCRICIÓN.
 • Se vostede se inscribe, e por calquera circunstancia non pode facer a viaxe, por favor, avísenos con antelación para dispor da plaza.
 • Non se poñerá un segundo ou terceiro autobús se non hai un mínimo de 20 persoas inscritas.

Ler Máis

Feira do Cabalo 2017

25 de Xuño do 2017. Adai

9.30.- Apertura do recinto feiral.

10.00-13.30h. Entrega de agasallos de benvida aos cabaleiros.

11.00h.-Inscrición para os concursos  morfolóxicos na mesa do xurado.

11.30h.-  Concurso morfolóxico  de cabalos de pura sangue galega, puntuable para a XVI  Copa Galicia PRG, maiores de tres anos.

12.00 h. Concurso morfolóxico de eguas de pura sangue galega, puntuable para a XVI Copa Galicia PRG, maiores de tres anos.

12.30 h.-  Concurso morfolóxico de cabalos cruzados, maiores de tres anos.

13.00h.- Concurso morfolóxico de eguas cruzadas, maiores de tres anos.

13.30h.- Entrega de premios e trofeos de Exhibición de Doma con cabalos de Pura Raza Galega da Asociación Pura Raza Cabalo Galega.

17.00h.- Gran  Exhibición de Doma de Alta Escola Doma Clásica, Fantasías ecuestras e Doma en liberdade.

Actuación durante todo o día da CHARANGA NBA

Ler Máis

AVISO IMPORTANTE: Peche das Oficinas municipais.

As oficinas municipais permanecerán pechadas os seguintes días do mes de Maio:

 • Día 12 de Maio, (venres) .-  Por formación do persoal e adaptación dos equipos  en materia de Administración Electrónica.
 • Día 26 de Maio (venres).- Celebración da festividade de Santa Rita, patrona dos funcionarios de Administración Local.

Durante eses dous días non haberá servicio  de atención ao público e as oficinas permanecerán pechadas.

DISCULPEN AS MOLESTIAS.

Ler Máis

Seguros fronte a seca, a nova recomendación para o agro e os gandeiros dende a Xunta de Galicia.

Malia que os sindicatos e os gandeiros denuncian os problemas que se están derivando da merma de choivas, a Consellería de Medio rural, que está facendo un seguimento exhaustivo,  non ten constancia da existencia de  momentos dificiles, pero ainda así, recomenda a contratación de seguros agrarios para poder afrontar os problemas que se deriven da carencia de precipitacións.

“Insistimos en que diante da falta de choivas, dende a Consellería do Medio Rural sempre incidimos na importancia de contratar os seguros agrarios para poder afrontar estas situacións. No 2017 seguimos destinando recursos para fomentar a contratación deste tipo de pólizas” afirma a Xunta, indicando que o importe do Goberno galego para a contratación de seguros ascende a 4,6 millóns de euros.

O diario  A voz de Galicia publica un artigo onde se recolle este consello para os agricultores, así como as opinións de labregos  e gandeiros galegos. Ler o artigo aqui.

Ler Máis

Axudas da PAC: A Xunta pagará neste abril uns 14 millóns de euros

A Consellería do Medio Rural, a través do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), ten previsto facer efectivo ao longo deste mes de abril o pago de algo máis de 14 millóns de euros correspondentes á Política Agrícola Común (PAC), máis concretamente ao exercicio de 2016. Estes pagamentos beneficiarán, en conxunto, a case 12.000 agricultores e gandeiros galegos.

A maior parte destes fondos refírense aos chamados pago básico e pago verde (en total suman 9,2 millóns de euros). O primeiro deles ten que ver coa asignación de dereitos que teñen os agricultores e gandeiros e co número de hectáreas declaradas. O pago verde prima o mantemento de pastos, a diversificación de cultivos e as superficies de interese ecolóxico. Cada un dos beneficiarios destes pagos recibirá unha media de 1.400 euros (no caso do pago básico) e de arredor de 690 euros (no que atinxe ao pago verde).

Por provincias, como ven sendo habitual polo seu peso agrogandeiro, a maioría destes fondos son para Lugo (arredor da metade dos 14 millóns de euros). A continuación séguenlle A  Coruña, Ourense e Pontevedra.

O abonamento destas cantidades forma parte da programación do Fondo Galego de Garantía Agraria para o conxunto do periodo 2016-17, que abarca ata o vindeiro mes de xuño.

 

Ler Máis

Vivendas de protección oficial.

O Concello do Corgo está realizando xestións ante o Instituto Galego de Vivenda e Solo para a construción de vivendas de promoción pública no término municipal.
Para acadar este obxectivo cómpre que as persoas interesadas se inscriban no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda Protexida de Galicia, sinalando como preferente O Corgo e indicando o tipo de vivenda e o réxime de adxudicación que desexe.
Na actualidade non hai ningún inscrito no referido rexistro, polo que ao non existir demanda, o IGVS considera que non hai necesidade de construir vivienda protexida no término municipal do Corgo.
A inscrición deberá realizarse na sección segunda do Rexistro de Vivendas, relativo a demandantes de vivendas de protección pública de núcleos rurais e cascos históricos.
No suposto de que a persoa interesada poida acceder a outros tipos de vivenda de promoción pública ou de promoción privada poderá facer inscricións complementarias nas seccións do Rexistro que correspondan.
Para acceder a unha vivenda destas características, a persoa interesada deberá reunir os seguintes requisitos:
• Estar inscritos no rexistro único de demandantes de vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia.
• Que o solicitante, ou calquera membro da unidade familiar ou de convivencia non sexa propietaria doutra vivenda, excepto nos casos de que resulte inadecuada ou insuficiente nos termos establecidos pola normativa reguladoras das vivendas de promoción pública.
• Que a persoa beneficiaria resida ou desenvolva a súa actividade laboral nun municipio da comunidade autónoma de Galicia.
• Ingresos dos/das adxudicatarios/as:
– Acreditar que os ingresos ponderados anuais correspondentes á unidade familiar se atopen entre 0,7 e 2,5 veces o IPREM
– Ingresos inferiores a 0,7 do IPREM: no suposto de promocións de vivendas para ser adxudicadas en aluguer.
– Se non se superara o 1,5 veces o IPREM, será obrigatoria a adxudicación en réxime de arrendamento.
– Vivendas situadas en núcleos rurais ou barrio histórico: ingresos ponderados anuais entre 1 e 5,5 veces o IPREM.

Teñen máis información consutltar a páxina   web do Instituto Galego de Vivenda e Solo

Ler Máis

Convocatoria de probas de avaliación de competencias clave para o ano 2017

RESOLUCIÓN do 27 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación. Consulta aqui o texto íntegro

 Convócanse probas nos dous niveis de cualificación profesional 2 e 3, nas seguintes competencias clave:

• Comunicación en lingua galega.

• Comunicación en lingua castelá.

• Comunicación en lingua estranxeira (inglés).

• Competencia matemática.

A competencia de comunicación en lingua estranxeira soamente se require nos certificados de profesionalidade que teñen un módulo formativo de lingua estranxeira e que se especifican no anexo VI desta resolución.

A resolución contén os seguintes anexos:

 • Anexo I. Solicitude. Procedemento TR306A
 • Anexo II. Calendario do procedemento.
 • Anexo III. Requisitos formativos de acceso aos certificados de profesionalidade.
 • Anexo IV. Exencións ás probas de avaliación na competencia de lingua galega.
 • Anexo V. Validacións das competencias por ter superados estudos regarados.
 • Anexo VI. Certificacións de profesionalidade que requiren a competencia en lingua extranxeira.

Lugar de realización das probas prevese que sexa na Fundación Semana Verde Silleda (Pontevedra), como nas últimas convocatorias. ( Ver artigo nº10 da Resolución)

Recomendacións:

Non se esquezan de asinar a solicitude.

Prégase entregar a solicitude o antes posible.

No caso de identificación co pasaporte, hai que achegar fotocopia coa solicitude ( ver artigo nº7.a  da Resolución)

No caso de cumprimenta as solicitudes a man, prégase claridade nos datos.

No caso de presentarse ás probas dos dous niveis de cualificación 2 e 3, só e necesario unha solicitude.

Accede á solicitude

Ler Máis

Festival de entroido 2017

 O luns, día 27 de febreiro terá lugar o FESTIVAL de entroido para os máis novos/as do concello. Unha festa no CENTRO SOCIOCULTURAL  do Corgo que empezará as catro e media da tarde e remata as sete e media.  Haberá música, bailes, xogos, desfile, premios e lambetadas para os asistentes. Os menores de catro anos que se acheguen deberán estar en todo momento  acompañados dos responsables. A partir desa idade os nenos poden quedar ao coidado do equipo de monitores, asinando a autorización e cumplimentando a ficha de datos persoais.

Recoméndase traer a merenda, xa que se fará un descanso para o tentempé.

¡Esperámosvos!

Ler Máis

Información Xeral: Cobranza débedas de vencemento periódico para o exercicio 2017

Prazos previstos:

IVTM 2017 prazo previsto do 20 de abril ao 20 de xuño.

IBI e IAE 2017 prazo previsto do 15 de setembro ao 15 de decembro.

Taxa recollida lixo e subministro de auga: segundo a xestión do servizo.

As datas poderán ser modificadas por circunstancias alleas á vontade da Deputación Provincial ou do Concello, segundo o caso.
As solicitudes de domiciliación bancaria dirixiranse ao órgano de recadación correspondente ao menos dous meses antes do comezo do período de cobro. Noutro caso, a comunicación xurdirá efecto a partir do período seguinte. (ARTIGO 25 DO RD 939/2005, DO 29 DE XULLO, REGULAMENTO XERAL DE RECADACIÓN).
A comunicación oficial do período de pagamento realizarase mediante “anuncios de cobranza” de conformidade co establecido no artigo 24 do Regulamento xeral de recadación, aprobado polo Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, e publicaranse no BOP, oficinas do concello e Deputación, así como na páxina web.

Ler Máis