INFORMACIÓN SOBRE FORMACIÓN PROFESIONAL (FP)


A formación profesional é un conxunto de accións formativas que capacitan para o exercicio dunha profesión, preparan para o acceso ao emprego e facilitan a adaptación ás modificacións laborais que se poidan producir ao longo da vida.

Aquí podes atopar toda a información que precisas sobre os diferentes ciclos e o lugar onde se imparten en Galicia: https://www.edu.xunta.gal/fp/oferta-fp

Se tes calquera dúbida podes poñerte en contacto co persoal de Orientación: natalia.orientacioncorgo@gmail.com (ou chamando ó 982 30 23 77)