RELACIÓN DAS ASOCIACIÓNS DO CONCELLO DO CORGO

ASOCIACIÓN
PERSOA DE CONTACTO
ASOCIACIÓN CULTURAL ARUMES
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ LÓPEZ
ASOCIACIÓN CULTURAL E RECREATIVA O BOSQUE. CERCEDA
JAVIER DÍAZ ÁLVAREZ
ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS ANDARELA
MARIA JESUS FOLE
LAXE BLANCA
MIGUEL CORREDOIRA
CLUB DE BILLAR DE ADAI
PABLO MARQUÉS REIJA
CENTRO DE ESTUDOS DO CORGO
CONSUELO VÁZQUEZ CASTRO
ASOCIACIÓN O SALGUEIRIÑO DE GOMEÁN
FRANCISCO TALLÓN FERREIRO
ASOCIACIÓN CULTURAL A LEGUA DEREITA
ROBERTO BESTEIRO
ASOCIACIÓN XUVENIL E CULTURAL DE S. MIGUEL DE PIEDRAFITA
JOSE ANTONIO PRIETO DÍAZ
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE ADAI
BELÉN PÉREZ LAMELA
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE MAREI
GONZALO GÓMEZ CAPÓN
ASOCIACIÓN DE VECIÑÓS DE FONTEITA
M. PILAR CARPINTERO
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE CABREIROS
MARTA LÓPEZ ABELEDO
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE S. CRISTOVO DE CHAMOSO
ODÓN LÓPEZ FERNÁNDEZ
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE FOLGOSA
JAIME GONZÁLEZ GONZÁLEZ
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE FRANQUEÁN
DOMINGO PÉREZ LIDOR
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE SANTIAGO DE ADAI
BELÉN PÉREZ LAMELA
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE CERCEDA
MANUEL FERNÁNDEZ BANDE
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE ABRAGÁN CULTURAL ARUMES
ALFONSO LEIRADO MARTINEZ
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS OS CINCO RÍOS
JOSÉ CHOUSA LÓPEZ