dnrocio@gmail.com 12 de Xaneiro de 2024 0

ORDE do 15 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento MR443A).

Publicación no Dog do 12 de xaneiro a orde onde se establecen as bases reguladoras para as axudas de fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia para o 2024.

Nos anexos I, II e III da orde establécense as datas de inicio de subscrición de pólizas de seguro correspondentes ás diferentes liñas de seguro que compoñen o Plan de seguros agrarios.