dnrocio@gmail.com 17 de Xaneiro de 2024 0

Llega 700. Fin de nodo e remate do prazo para problemas co TDT

Tralo inicio do servicio da Telefonía móvil de nova xeración 4G e 5G, poderían porducirse afectacións na recepciónda televisión dixital terrestre (TDT).

Co fin de solucionar estas afectacións e garantir que a posta en servicio das estacións base de telefonía móvil non afecte á TDT, a entidade LLEGA 700 leva a cabo actuacións técnicas necesarias nas instalacións de recepción dos usuarios da TDT. Estas actuacións son de caracter gratuito para os afectados, e o prazo para solicitar as actuacións en caso de afectación para os usuarios da TDT é de seis meses dende a posta en servicio das estacións de telefonía móvil, plo que se informa que o dia 31 de xaneiro do 2024 finaliza o prazo para solicitar as actuacións gratuitas polas posibles afectacións ocasionadas polos nodos de 4G e 5G.

Para calquera dúbida pódese chamar ao teléfono gratuito da Oficina Técnica de Concellos do Llega 700: 9008310902. Para atender no centro de atención ao usuario o número de teléfono gratuito é 900833999