dnrocio@gmail.com 12 de Setembro de 2023 0

O CORGO DESTACADO NUN CONGRESO DE ANTROPOLOXÍA

Grazas a unha nova iniciativa do Proxecto CORGORAL, o Concello do Corgo estivo
presente no XVI Congreso Internacional de Antropoloxía celebrado a semana pasada na
cidade da Coruña. Esta reunión científica, na que participaron mais de setecentos especialistas
oriundos de diversas institucións europeas e latinoamericanas, foi organizada conxuntamente
por AGANTRO – Asociación Galega de Antropoloxía e ASAEE – Asociación de Antropología
del Estado Español.
O congreso artellouse nun total de corenta e un simposios temáticos, entre os que
destacou, por ter sido o máis concorrido, o monográfico titulado “Memorias desencadeadas:
reciclaxes do pasado no presente e no futuro”, coordenado por Francisco Ferrándiz Martín, do
CSIC – Consello Superior de Investigacións Científicas. Neste simposio foi presentada con gran
éxito e moito interese por parte do público asistente unha comunicación específica sobre as
recollas da memoria oral relativas á parroquia corguesa de Adai.