dnrocio@gmail.com 11 de Setembro de 2023 0

Listado provisional de admitidos no proceso selectivo DUN AUXILAR ADMINISTRATIVO

Resolución na que se contén a seguinte LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA PARTICIPAR NO PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA CUBRIR, interinamente mediante proceso libre dunha praza de auxiliar administrativo posto base e encargado/a da secretaría do xulgado de paz, da escala de administración xeral.