dnrocio@gmail.com 20 de Marzo de 2023 0

ORDE do 15 de marzo de 2023 pola que se regula a aplicación dos pagamentos
directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural
suxeitas ao sistema integrado de xestión e control (códigos de procedemento
MR250A, MR239G, MR239K, MR239O, MR240D, MR241C e MR241D).

Publicación no DOG do 20 de marzo do 2023 da Orde que regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudasd ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control .

Esta orde ten por obxecto regular, na Comunidade Autónoma de Galicia, as axudas
directas e as axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión
e control (SIXC) indicadas no artigo 2, do Programa de desenvolvemento rural de Galicia
2014-2020 e do Plan estratéxico da PAC de España 2023-2027 (PEPAC), e convocar:
– As axudas directas á agricultura e á gandaría do Plan estratéxico da PAC de España
2023-2027(PEPAC), anualidade de 2023.
– As primas anuais de mantemento asociadas ás axudas para a reforestación e para a
creación de superficies forestais e para o establecemento de sistemas agroforestais (solicitudes de pagamento da anualidade de 2023 das submedidas 08.10 e 08.20 do Programa
de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020).
– Os pagamentos a zonas con limitacións naturais e outras limitacións específicas (solicitudes de axuda e pagamento para a anualidade de 2023 da medida 13 do Programa de
desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020).
– As axudas relativas ás intervencións ambientais e climáticas do Plan estratéxico da
PAC de España 2023-2027 (PEPAC) (solicitudes de axuda e solicitudes de pagamento da
anualidade de 2023)