dnrocio@gmail.com 4 de Marzo de 2023 0

Lista definitiva, composición do tribunal e data da avaliación de méritos dos procesos selectivos de DOUS AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR E UN/HA TRABALLADOR/A SOCIAL

Publicación no Bop de Lugo do 4 de marzo de 2023 do listado definitivo de admitidos e excluídos, para o proceso libre e excepcional de consolidación e establiliazación de emprego de dous postos de Auxiliar de Axuda no Fogar e un posto de Traballador/a Social.