dnrocio@gmail.com 4 de Marzo de 2023 0

Listado definitivo, composición do tribunal e data de avaliación de méritos dos procesos selectivos de dous oficiais segunda (tractoristas) e un Encargado de instalacións e edificios municipais.

Publicación no BOP de Lugo do 4 de marzo do listado definitivo de admitidos e excluídos no proceso libre e escepcional de consolidación e establilización de emprego como persoal laboral fixo de dous oficiais segunda (tractoristas) e un encargado de instalacións e edificios municipais. Composición do tribunal e data da avaliación de méritos.