dnrocio@gmail.com 3 de Marzo de 2023 0

Lista definitiva, composición do tribunal e data da avaliación de méritos do proceso de estabilización dun Informador Xuvenil.

Publicación no BOP de Lugo do 2 de marzo de 2023 o listado definitivo de admitidos e excluídos xunto coa composición do tribunal e data de constitución e avaliación de méritos no proceso libre e excepciona de consolidación e establilización dun posto de Informador Xuvenil.