Categoría: Emprego

Listado definitivo, composición do tribunal e data de avaliación de méritos dos procesos selectivos de dous oficiais segunda (tractoristas) e un Encargado de instalacións e edificios municipais.

Publicación no BOP de Lugo do 4 de marzo do listado definitivo de admitidos e excluídos no proceso libre e escepcional de consolidación e establilización de emprego como persoal laboral fixo de dous oficiais segunda (tractoristas) e un encargado de instalacións e edificios municipais. Composición do tribunal e data da avaliación de méritos.

Ler Máis

Lista definitiva, composición do tribunal e data da avaliación de méritos dos procesos selectivos de DOUS AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR E UN/HA TRABALLADOR/A SOCIAL

Publicación no Bop de Lugo do 4 de marzo de 2023 do listado definitivo de admitidos e excluídos, para o proceso libre e excepcional de consolidación e establiliazación de emprego de dous postos de Auxiliar de Axuda no Fogar e un posto de Traballador/a Social.

Ler Máis

Lista definitiva, composición do tribunal e data da avaliación de méritos do proceso de estabilización dun Informador Xuvenil.

Publicación no BOP de Lugo do 2 de marzo de 2023 o listado definitivo de admitidos e excluídos xunto coa composición do tribunal e data de constitución e avaliación de méritos no proceso libre e excepciona de consolidación e establilización dun posto de Informador Xuvenil.

Ler Máis

Lista definitiva , composición do tribunal e data de constitución e avaliación de méritos para o proceso de consolidación do posto de AXENTE DE EMPREGO.

Publicación no BOP de Lugo do 2 de marzo de 2023 o listado definitivo de admitidos e excluídos xunto coa composición do tribunal e data de constitución e avaliación de méritos no proceso libre e excepciona de consolidación e establilización dun posto de Axente de Emprego.

Ler Máis

Publicación do listado provisional de admitidos no proceso selectivo de estabilización dunha praza de Auxiliar adscrita ao posto de traballo de encargado de Contabilidade.

Proceso de estabilización de emprego para acceso, mediante concurso-oposición libre, a unha praza de Auxiliar adscrita ao posto de traballo de encargado de contabilidade, ao abeiro do establecido no art. 2 da lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.

Ler Máis