Categoría: Emprego

Publicación no BOE dunha praza de Técnico de atención á infancia para o PAI do Corgo.

Publícase no Boe o anuncio dunha praza de Técnico de atención á infancia para o PAI do Corgo, e iníciase o perido de solicitude, sendo de vinte días naturais a contar dende o seguinte a esta publicación.

Ler Máis

Bases do proceso de selección de 3 encargados do manexo dun vehículo motobomba.

Publicación no BOP das bases que rexerán o procedemento selectivo para a contratación de persoal laboral temporal e formación de bolsas de emprego ao abeiro do convenio de colaboración que se subscribirá en breves datas entre a Consellería de Medio rural e do mar e a entidade local para prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación dun vehículo motobomba durante a vixencia do convenio.

Ler Máis

Bases do proceso selectivo de 3 peóns de apoio ao tractor.

Publicación no BOP do 6 de xuño das bases que rexerán o procedemento de selección de contratación de persoal laboral temporal e formación de bolsas de emprego ao abeiro do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Medio Rural e a entidade local mediante a realización de tratamentos preventivos en vías e camiños de titularidade municipal con tractor e a actuación de brigadas de prevención e defensa contra incendios.

Ler Máis

Bases para o proceso selectivo de Brigadas de incendios: 1 peón conductor, 1 xefe de brigada e 3 peóns de brigada.

Publicación no BOP do 6 de xuño de 2023 das bases que rexerán o proceso de selección de persoal laboral temporal e formación de bolsas de emprego ao abeiro do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Medio rural e do mar e a entidade local , mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa contra incendios.

Ler Máis

Bases do proceso selectivo para formación dunha bolsa de emprego para AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR.

Publicación no BOP do luns, 29 de maio de 2023 das bases que rexerán o proceso de selección dunha bolsa de emprego para AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR.

Ler Máis