Publicación do tribunal cualificador no proceso selectivo de persoal laboral fixo de TRABALLADOR/A SOCIAL posto de apoio.

Publicación no BOP do mércores 28 de febreiro da composición do tribunal cualificador no proceso de selección dun/ha traballador/a social, posto de apoio do concello do Corgo.

Ler Máis

CURSO DE PRIMEIROS AUXILIOS E RCP.

Curso de 3h. de duración que terá lugar o día 29 de Febreiro, xoves de 16:00 h a 19:00 h no Centro Sociocultural do Corgo.

Gratuito, con expedición de certificado pola Escola Galega de Saúde.

Programa:

Atención inical en situacións de urxencia máis frecuentes.

Asistencia inicial ante un traumatismo.

Feridas e hemorraxias

Dificultade respiratoria.

Hipoglicemia.

Reacións alérxicas.

RCP.

INSRICIÓNS NO CENTRO SOCIOCULTURAL DO CORGO, OU EN afalu@afalu.org (607843384).

Tamén en www.escolasaude.sergas.es/Cursos-presenciais (buscando o Curso de PREVENCION DE RISCOS a desenvolver no CORGO)

Ler Máis

FESTA DO ENTROIDO 2024

  • LUNS DÍA 12 de FEBREIRO
  • PAVILLÓN MUNICIPAL DO CORGO.
  • FESTA DE ENTROIDO PARA TÓDALAS IDADES, DE 16:30 A 20:00 H.

XOGOS, COLCHONETAS, MÚSICA E MOITA FESTA!

DESFILE DE DISFRACES CON VALES DE PREMIOS POR CATEGORIAS AOS MÁIS ORIXINAIS E CREATIVOS.

INSCRICIÓNS PARA O DESFILE A PARTIR DAS 16:30 H. NO PAVILLÓN.

18:00 H. DESFILE POR CATEGORÍAS:

Os disfraces poderán ser individuais ou en grupo. As idades sinaladas son para as categorias dos  premios, pero o desfie está aberto a calquera idade.

  • De 3/6 anos,
  • De 7/10 anos
  • De  11/14 anos.
  • Comparsa (mais de 5 participantes)

Os disfraces poderán ser individuais ou en grupo. As idades sinaladas son para as categorias dos  premios, pero o desfie está aberto a calquera idade.

Haberá  lambetadas e  chocolate con churros de balde para os disfrazados.

         Ven a divertirte!!

Ler Máis

Axudas para a obtención do carné de conducir B,C e D.

Publicación no Dog das axudas para a obtención do carné de conducir.

Importe das axudas:

400 € para o carné B, 650 e para o Carné C e 1.300 € para o carné D

Requisitos das persoas mozas no momento de presentar a solicitude:

– Ter feitos os 18 anos , sen prexuízo da idade mínima para a obtención dos permisos de clase C e D, e non ter feitos os 31.

– Estar empadroadas na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima dun ano.

 Non estar traballando por conta propia nin allea.

– Ter aprobado o/os permiso/s de conducir para o/os cales se solicita esta axuda con data de expedición entre o 1 de xaneiro de 2023 e a data de presentación da solicitude.

Prazo e forma de presentación:

As solicitudes poden presentarse desde o día seguinte ao da publicación da orde no DOG ata o día 30 de setembro de 2024, salvo que se produza con anterioridade o esgotamento do crédito dispoñible.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos (Chave 365, DNI electrónico ou calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Documentación que debe presentarse coa solicitude:

– Autorización temporal para conducir expedida pola Dirección Xeral de Tráfico, no caso de que a persoa solicitante teña aprobado o/s carné/s obxecto da solicitude pero o documento aínda non fose expedido.

– O/s certificado/s de empadroamento histórico que acredite/n a antigüidade mínima esixida, no caso de que a última variación padroal sexa inferior a 1 ano.

Enlace ao Dog https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240123/AnuncioG0657-030124-0001_gl.html

Ler Máis

Orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo

No DOG DO 18 de xaneiro de 2024 publícanse as bases das axudas para paliar os danos producidos polo lobo. Poderanse acoller a estas axudas as persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras do tipo de gando que se especifica no anexo I e que fose afectado por ataques de lobos dentro da Comunidade Autónoma.

Esta orde comprende as axudas para os danos producidos polo lobo que se comuniquen desde o 1 de outubro de 2023 ata o 30 de setembro de 2024.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal (código de procedemento MT809B).

Ler Máis

Llega 700. Fin de nodo e remate do prazo para problemas co TDT

Tralo inicio do servicio da Telefonía móvil de nova xeración 4G e 5G, poderían porducirse afectacións na recepciónda televisión dixital terrestre (TDT).

Co fin de solucionar estas afectacións e garantir que a posta en servicio das estacións base de telefonía móvil non afecte á TDT, a entidade LLEGA 700 leva a cabo actuacións técnicas necesarias nas instalacións de recepción dos usuarios da TDT. Estas actuacións son de caracter gratuito para os afectados, e o prazo para solicitar as actuacións en caso de afectación para os usuarios da TDT é de seis meses dende a posta en servicio das estacións de telefonía móvil, plo que se informa que o dia 31 de xaneiro do 2024 finaliza o prazo para solicitar as actuacións gratuitas polas posibles afectacións ocasionadas polos nodos de 4G e 5G.

Para calquera dúbida pódese chamar ao teléfono gratuito da Oficina Técnica de Concellos do Llega 700: 9008310902. Para atender no centro de atención ao usuario o número de teléfono gratuito é 900833999

Ler Máis

ORDE do 15 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia (código de procedemento MR443A).

Publicación no Dog do 12 de xaneiro a orde onde se establecen as bases reguladoras para as axudas de fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia para o 2024.

Nos anexos I, II e III da orde establécense as datas de inicio de subscrición de pólizas de seguro correspondentes ás diferentes liñas de seguro que compoñen o Plan de seguros agrarios.

Ler Máis