dnrocio@gmail.com 28 de Febreiro de 2024 0

Publicación do tribunal cualificador no proceso selectivo de persoal laboral fixo de TRABALLADOR/A SOCIAL posto de apoio.

Publicación no BOP do mércores 28 de febreiro da composición do tribunal cualificador no proceso de selección dun/ha traballador/a social, posto de apoio do concello do Corgo.