dnrocio@gmail.com 20 de Outubro de 2023 0

Publicación de bases que rexerán o proceso selectivo de persoal laboral fixo TRABALLADOR/A SOCIAL, posto de apoio do Concello do Corgo.

Publicación das bases no BOP que rexerán o proceso selectivo de persoal laboral fixo dun/ha TRABALLADOR/A SOCIAL, posto de apoio do Concello do Corgo, e publicación no BOE do anuncio do mesmo. O prazo de solicitudes será de vinte días naturais dende a publicación no BOE.