dnrocio@gmail.com 29 de Maio de 2023 0

Bases do proceso selectivo para formación dunha bolsa de emprego para AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR.

Publicación no BOP do luns, 29 de maio de 2023 das bases que rexerán o proceso de selección dunha bolsa de emprego para AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR.