dnrocio@gmail.com 14 de Febreiro de 2023 0

TALLER COMUNITARIO: CUIDAR AOS QUE CUIDAN

Martes de 10:00 a 12:00 horas

Inicio o martes 14 de marzo de 2023.

Centro Sociocultural do Corgo.

Taller comunitario dirixido aos/ás cuidadadores/as de persoas enfermas e dependentes.

Para máis información pergunta ao teu profesional do Centro de Saúde ou no código QR do anuncio.