admin 25 de Abril de 2015 0

Supervisión e Control S.A. itv 2014

Recoñecemento de vehículos agrícolas,

A unidade móvil de inspección técnica de vehículos agrícolas prestará servizo neste concello salvo causas de forza maior nos días que se relacionan no documento adxunto.