Resultado do procedemento selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de auxiliar de axuda no fogar.

Faise público o resultado do procedemento de formación dunha bolsa de emprego para auxiliar de axuda no fogar do Corgo. Resultado das probas do proceso selectivo de persoal...

Ler máis

Resultados do procedemento selectivo para a contratación de persoal para as brigadas de prevención e defensa contra incendios

Faise público o resultado do procedemento selectivo para a contratación de persoal para as  brigadas de  prevención e defensa contra incendios. Resultados...

Ler máis

Resultado primeiro exercicio. Probas selección persoal de Brigadas de incendios.

Publicación dos resultados do primeiro exercicio das probas para a selección de persoal laboral temporal das Brigadas de incendios (Xefe de brigada, peón de brigada...

Ler máis

Información: reunión da mesa de contratación de obras

Segundo o establecido  na base vixésimo primeira do prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá a contratación das obras:...

Ler máis

Publicación das listas definitivas de admitidos, composición do tribunal e datas das probas para o procedemento de formación dunha bolsa de emprego de auxiliar de axuda no fogar.

Publícanse as listas definitivas de admitidos e excluídos ao procedemento selectivo  de formación  dunha bolsa de emprego de auxiliar de axuda no fogar....

Ler máis

Publicación das listas definitivas de admitidos, composición do tribunal e datas das probas para o persoal laboral temporal das Brigadas de incendios

Publicación das listas dos admitidos e excluidos ao proceso de selección de persoal laboral temporal das brigadas de incendios. Composición do tribunal e datas e...

Ler máis

Resultado do proceso selectivo de contratación de persoal laboral temporal e formación de bolsa de emprego . Tratamento preventivo en vías e camiños de titularidade municipal con tractor desborzadora.

Publicación dos resultados do procedemento selectivo para a contratación de persoal laboral temporal e formación de bolsa de emprego, ao abeiro do Convenio entre...

Ler máis

Actividades de verán para nenos/as

Ábrese o prazo para solicitar as actividades para nenos e nenas no verán. ACTIVIDADE LUDIMAÑÁS DO CORGO MAñÁS DE AVENTURAS, OBRADOIROS,...

Ler máis