admin 11 de Marzo de 2020 0

Qué debo de saber do coronavirus?

 

 

Campaña informativa   recollida na páxina do Segas:  Ver tríptico

Os coronavirus son virus que circulan entre os animais. Porén, estes virus tamén poden afectar os humanos. O novo coronavirus identificouse na China a finais de 2019 e é unha nova cepa que non se vira antes nos seres humano.

Os síntomas máis comúns da enfermidade provocada polo coronavirus (COVID-19) son:

-FEBRE

-TOS.

-SENSACIÓN DE FATA DE AIRE.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN PARA A CIDADANÍA 900 400 116

Medidas para protexernos do coronavirus:

– Lavar as mans frecuentemente.

-Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.

-Ao tusir, cubrir a boca cun pano desbotable ou contra o brazo co cóbado flexionado.

-En caso de ter síntomas respiratorios, evitar o contacto próximo con outras persoas.

 

AO CHEGAR DUNHA ÁREA DE RISCO OU ENTRAR EN CONTACTO CUNHA PERSOA QUE VEÑA DESTA  + SINTOMAS 

 NON ACUDIR directamente ao Hospital nin ao C. de Saúde CONTACTAR TELEFONICAMENTE CO 061