admin 3 de Febreiro de 2020 0

Campaña axudas da PAC 2020.

Ata o día 30 de abril agricultores e gandeiros poderán presentar  a solicitude única de axudas  directas  da Politica agraria Comun (PAC). En Galicia serán 24.600 os benerficiarios, estimándose uns 240 millóns de euros segundo a Consellería de Medio Rural, e estes pagos poderán recibirse en forma de anticipos  a partir do 16 de outubro ou  en forma de saldo a partir do 1 de decembro.

Mediante a solicitude única poderán pedirse todas as axudas cumprimentado de xeito debido a solicitude e no prazo establecido, acompañada da declaración gráfica de todas as parcelas dacordo co SIXPAC.

 

Orde do 22 de xaneiro pola que se regula a aplicación de pagamentos directos á agricultura e a gandeiría

Ver noticia en Somos agro (La voz de Galicia)