admin 25 de Abril de 2015 0

Período medio de pago (PMP)

En aplicación da Disposición Adicional 1ª da Lei Orgánica 9/2013, de control da débeda comercial no sector público, publícase o período medio de pagamento (PMP) correspondente ao 3º e 4º trimestre de 2014, coa seguinte desagregación: