A oficina municipal de información xuvenil é un servicio público e gratuito que o concello do Corgo pon á disposición da mocidade. Trata de informar , asesorar e dar resposta a todas aquelas cuestións que poidan resultar do interese dos xoves así como de outros sectores directamente relaccionados con estes (pais..)

Está integrada dentro da rede galega de información xuvenil e depende da Consellería de Traballo e benestar.

Servizos:

Pretende cumplir o seu cometido baseándose en respostas individualizadas e confidenciais e no estudio da poboación xuvenil desde diversas áreas:

  1. No eido educativo( bolsas de estudo, matrículas, centros, residencias universitarias, carreiras, formación profesional..)
  2. Traballo (emprego público, privado..)
  3. Axudas e subvencións.
  4. Tempo libre e ocio ( programas da dirección xeral da xuventude, viaxes, exposicións…)
  5. Cultura ( certamen, premios, concertos, concursos, charlas, intercambios culturais..)
  6. Temas sociais e saúde ( sexualidade, drogas, racismo, trastornos alimentarios..)
  7. Voluntariado e asociacionismo.

Na Omix dase información e tramítase o carné xove .Dirixido ós mozos/as de 12 a 30 anos inclusives. Os interesados terán que cubrir a solicitude, engadindo unha copia do D.N.I.,  e facer o ingreso bancario de 6 euros. Co carné entrégaselles unha guía para facer un correcto uso do mesmo. A súa vixencia é de 2 anos desde a expedición.

Ofrécese información sobre:

  •     Outros carnés como o máis, o de estudiante, o teacher, ou o de alberguista da Reaj..
  •     Distintos programas elaborados desde a Dirección Xeral de Xuventude, como o de 07´ski intro, xuventude Galicia net, xornadas..
  •     Campamentos de verán e campos de traballo.

Desde a Omix organízanse diversas actividades onde os xoves son os protagonistas.(Cursos de informática, talleres de Nadal, excursións..) As datas tratan de adaptarse ó calendario escolar para facilitar unha maior participación.

 Ubicacion

           Centro sociocultural do Corgo.                   
 Horario *

           16: 00 h a 20:00 h. ao publico

 Teléfono

                         982302377
 email             omix.ocorgo@gmail.com

O horario nos meses de verán pasa a ser matinal, de 9:00  a 14:00 h

Páxina web de xuventude