Orde do 18 de febreiro de 2014 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural para a utilización sustentable das terras agrícolas no ano 2014(DOG nº 37 do 24 de febreiro 2014)

Terán dereito a percibir o pagamento único os/as agricultores/as que posúan, en propiedade ou en réxime de arrendamento, dereitos de pagamento único conforme o establecido no artigo 3 do...

Ler máis

Orde do 12 de febreiro de 2015

Orde do 12 de febreiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas de compensacións complementarias e axudas para a reposición dos animais en...

Ler máis