Servizos > Contenerización e Rutas de Recollida

Aquí poderá visualizar a contenerización e as rutas de recollida dos distintos días:

Ler Máis

Servizos > Augas e Saneamento > Rede Municipal de Saneamento

Estado actual da rede municipal de saneamento no Concello do Corgo

Ler Máis

Servizos > Augas e Saneamento > Rede Municipal de Abastecemento de Auga

As instalacións fixas principais (Estación de Tratamento de Auga Potable e Depósito de Cabeceira) do abastecemento principal, sitúanse nos planos Nº 2-11, e 2-12, ao Leste do Termo Municipal e próximos ao seu límite, estendéndose a rede primaria de distribución esencialmente en dirección Este-Oeste, e paralelamente a Estrada N-VIN, Madrid-A Coruña, até os núcleos de Lajosa e Ponte do Bao, no límite Oeste do municipio do Corgo.

Ler Máis