OrientaciĆ³n Laboral

O Concello do Corgo é un Centro Colaborador do Servizo Público de Emprego de Galicia en materia de Orientación Laboral.

O  obxectivo do Concello é o de prestar apoio nos procesos de busca de emprego ás persoas traballadoras desempregadas, ou a aquelas que desexen mellorar a súa situación laboral.

De cara a lograr a inserción laboral e/ou mellora da empregabilidade das persoas usuarias do servizo, realízanse entre outras as seguintes accións:

VÍAS DE ACCESO: A través do centro titor do Servizo Público de Emprego de Galicia ou da Oficina de Emprego de referencia.