Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local

A Axencia de emprego e desenvolvemento local do Concello do Corgo  esta situada na Casa do Concello conta cun axente de emprego que ten como misión principal colaborar na implantación das políticas activas de emprego relacionadas coa creación da actividade empresarial,

emprego, formación, asi como o asesoramento a desempregados na búsqueda activa de emprego.

A axencia de emprego e desenvolvemento local esta cofinanciada pola Conselleria de Traballo e o Concello do Corgo.

Actividades e servizos: