Vostede está aquí: Inicio Concello Actualidade Novas para os Agricultores ORDE do 3 de maio de 2017

Default ORDE do 3 de maio de 2017 Popular

Por 1288 descargas

ORDE do 3 de maio de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras dasaxudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na ComunidadeAutónoma de Galicia e se convocan para o ano 2017.

A Consellería do Medio Rural concederá estas axudas en forma directa aos agricultores, tal como establece o artigo 22.2.b) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, así como o artigo 19.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e poderán ser beneficiarios delas os asegurados titulares de explotacións agrarias situadas no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e sempre que subscriban pólizas de seguros de liñas agrícolas do Plan 2017 e liñas gandeiras dos plans 2016 e 2017, formalizadas no 2017, e cumpran o establecido no Decreto 332/1995 e nesta orde. Tamén poderán ser beneficiarios das axudas outorgadas nesta orde os titulares de explotacións de acuicultura continenta

Barrio da Portela, S/N 27163
O Corgo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 302 100
Fax: 982 302 068  
concello.ocorgo@eidolocal.es

Conéctate