Imprimir esta página
Normativa urbanística do PXOM
19 Feb

Normativa urbanística do PXOM

O Concello do Corgo pon en coñecemento que no BOP de Lugo, nº 39, de 18 de febreiro deste ano, publicouse a normativa urbanística do Plan Xeral de Ordenación Municipal de O Corgo, de conformidade co establecido no artigo 92.2 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

Esta disposición xeral entrará en vigor aos 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Tomo 6 normativa urbanística